Uplata putem MPay

backKako da uplatim sredstva putem Mpay kanala uplate?

MPay usluga omogućava jednostavan način uplate depozita na MaxBet nalog putem mobilnog telefona. Usluga je dostupna korisnicima mtel mobilne telefonije sa četiri mogućnosti za uplatu depozita:

1. Uplata depozita putem MPay platnih terminala (POS depozit)
2. Uplata depozita putem USSD koda
3. Uplata depozita putem SMS-a
4. Uplata depozita putem MPaya

1.     Uplata depozita putem MPay platnih terminala (POS depozit)

Za uplatu putem MPay platnih terminala Vam je potreban samo korisnički broj Vašeg MaxBet računa (ID broj).

Mogućnost uplate putem MPay platnih terminala možete izvršiti na nekoj od 300+ prodajnih mjesta Tobacco S Press-a.

Kako uplatiti depozit putem MPay platnih terminala?

 1. Od prodavca na nekom od Tobacco S Press prodajnih mjesta zahtijevajte uplatu depozita na svoj MaxBet nalog putem MPay platnih terminala.
 2. Neophodno je da prodavcu saopštite ID broj svog MaxBet naloga i iznos koji želite da uplatite.
 3. Iznos koji ste uplatili će Vam biti raspoloživ na Vašem MaxBet nalogu najčešće u roku od nekoliko minuta od trenutka uplate.

Minimalni iznos uplate putem Mpay platnih terminala je 1.00 euro, a maksimalni iznos uplate po transakciji je 500.00 eura.

U slučaju greške vremenski rok za storniranje transakcije na samom prodajnom mjestu iznosi 10 minuta (ukoliko novac sa računa nije potrošen).

2.    Uplata depozita putem USSD koda

Da biste uplatili novac putem USSD koda neophodno je prvo da aktivirate servis.

Koraci za aktivaciju:

 1. Unosom *188#na Vašem mobilnom telefonu dospijevate u početni meni MPay servisa.
 2. Izaberite stavku 1 – “Aktivacija
 3. Unesite PIN- U sledećem koraku je neophodno da izaberete PIN kod, čiji će unos biti zahtijevan za buduće transakcije veće od 25 eura.
 4. Potvrdite PIN – u poslednjem koraku aktivacije, neophodno je da potvrdite PIN izabrani u prethodnom koraku. Nakon ovoga dobijate potvrdu o uspješnoj aktivaciji.

Koraci za uplatu depozita putem USSD koda:

Nakon uspješne aktivacije, možete uplatiti depozit putem USSD koda:

 1. Unosom *188#na Vašem mobilnom telefonu dospijevate u početni meni MPay servisa.
 2. Izaberitestavku 3 – “Kladionice
 3. U meniju “Kladionice”izaberiteopciju 3MaxBet
 4. U meniju “MaxBet” izaberite opciju 2 – “Uplati novac”
 5. U polje“Unesite broj naloga” -unesite ID broj Vašeg naloga.
 6. U poslednjem korakuunesite iznos depozitakoji želite da uplatite na Vaš MaxBet nalog.   
3. Uplata depozita putem SMS-a

Uplatu depozita na svoj MaxBet nalog možete izvršiti putem SMS-a. Ova opcija je dostupna postpaid korisnicima, koji imaju mogućnost da slanjem poruke u odgovarajućem format direktno dopune svoj MaxBet nalog za klađenje sa svog telko računa.

Kako uplatiti depozit na MaxBet nalog putem SMS-a?

 1. Na broj 1818 pošaljite SMS poruku u formatu:

  Max<razmak>IDBroj<razmak>IznosDepozita

  Max
  – prefiks Max u sadržaju poruke označava depozit namijenjen MaxBet nalogu
  IDBroj – ID broj predstavlja broj Vašeg MaxBet naloga.
  IznosDepozita – predstavlja iznos depozita koji želite da uplatite na Vaš MaxBet nalog.

  Primjer:Ukoliko je Vaš ID naloga 123456, i želite da uplatite depozit u iznosu od 10.50 eura, na broj 1818 šaljete SMS poruku u sledećem formatu:

Max 123456 10.50

2. SMS porukom ćete biti obaviješteni o uspešnoj uplati depozita na Vaš MaxBet nalog. Uplaćeni iznos depozita će Vam biti raspoloživ na Vašem MaxBet nalogu najčešće u roku od nekoliko trenutaka.

Iznos uplaćenog depozita će Vam biti prikazan kao stavka na Vašem računu za telefon, pod sekcijom “Dodatne stavke”.

4.Uplata depozita putem MPaya

Ukoliko je Vaš m:tel broj telefona povezan na mPay račun, uplatu depozita putem mPaya možete izvršiti direktno sa Vašeg MaxBet naloga.

 1. Na Vašem MaxBet nalogu, kao opciju uplate depozita izaberite MPAY.
 2. Unesite broj telefona koji je povezan na Vaš mPay račun.
 3. Unesite iznos depozita koji želite da uplatite.
 4. Kliknite “Uplata”.

Uplaćeni iznos depozita će Vam biti raspoloživ na Vašem MaxBet nalogu u najkraćem vremenskom periodu.